Shetland Sheepdog

Standard

Originalstandard av 1987-06-27

FCI-Standard 1987-06-24; engelska
SKK:s Standardkommitté 1997-09-02

   Urspungsland/Hemland

England                                                                                                             Åter till Våra hundar!

   Bakgrund/Ändamål

Shetland Sheepdog eller sheltie, som rasen kallas i dagligt tal, härstammar från små gårdshundar av vallhundstyp med spetsinslag, som kolonisatörerna av Shetlandsöarna förde med sig från Skandinavien, huvudsakligen västnorge. Under senare delen av 1400-talet kom isländska fiskare till öarna och de medförde egna hundar, också dessa av spetshundstyp. Kombinationen av dessa raser och skotska vallhundar gav med tiden upphov till den speciella ras som kallades "toonie dog". Med tiden kom man att avla in små exemplar av rasen långhårig collie och härigenom skapades den ras, som vi idag känner som Shetland Sheepdog.

   Helhetsintryck

Shetland Sheepdog är en liten, långhårig, mycket vacker hund av vallhundstyp, med harmonisk och proportionerlig kroppsbyggnad. Den får aldrig vara klumpig eller grov. Karaktäristiskt för sheltie är den rikliga pälsen, som bildar man och krås, det välformade huvudet och det söta uttrycket.

   Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden, mätt från skulderled till sittbensknöl, skall något överstiga mankhöjden.

   Uppförande/Karaktär

Shetland Sheepdog skall vara sund och aktiv, alert, vaken, vänlig och intelligent. Den är tillgiven och uppmärksam mot sin ägare, reserverad gentemot främlingar, men skall aldrig vara nervös.

   Huvud

Huvudet skall vara ädelt. Sett uppifrån och i profil skall det likna en lång, trubbig kil, som smalnar av från öronen till nos. Huvudet skall i sin helhet stå i proportion till hundens storlek. Det är den perfekta balansen och förhållandet mellan skalle och nosparti, ögonens form, placering och färg samt de korrekt placerade och burna öronen som

 • Skallparti Skallen skall vara flat och måttligt bred mellan öronen. Skallens bredd skall stå i proportion till skallens och nospartiets längd. Nackknölen skall ej vara markerad. Skallpartiet och nospartiet skall vara lika långa med mittpunkten vid inre ögonvrån. Skallen och nosryggen skall i profil bilda parallella plan.

  Stop Stopet skall vara lätt men tydligt markerat.
  Nosparti Nospartiet skall vara väl rundat
  Nostryffel Nostryffeln skall vara svart.
  Läppar Läpparna skall vara strama och läppränderna svarta.
  Käkar/tänder Käkarna skall vara jämna, välskurna och starka. Underkäken skall vara väl utvecklad. Tänderna skall vara starka och slutna i ett perfekt och jämnt saxbett. Korrekt placerade tänder och fulltaligt bett är synnerligen önskvärt.
  Kinder Kinderna skall vara flata och mjukt övergå i nospartiet.
  Ögon Ögonen skall vara medelstora, snedställda och mandelformade. De skall vara mörkbruna, med undantag för hos blue merlefärgade hundar, hos vilka ett eller båda ögonen kan vara blå eller ha blå fläckar. Ögonkanterna skall vara svarta.
  Öron Öronen skall vara små. De skall vara måttligt breda vid basen och sitta tämligen tätt på huvudet. I vila bärs öronen tillbakalagda. När hunden lystrar förs öronen framåt och bärs resta med framåtvikta tippar.
 •  


   

  Hals Halsen skall vara muskulös, väl välvd och av tillräcklig längd, så att huvudet kan bäras stolt.

   

  Kropp

  Rygglinje Ryggen skall vara plan med ett graciöst svep över länden.
  Kors Korset skall vara gradvis sluttande.
  Bröstkorg Bröstkorgen skall vara djup och nå till armbågen. Revbenen skall vara väl välvda. Bröstkorgen skall dock vara avsmalnande i sin nedre hälft, för att ge rörelsefrihet åt skuldror och framben.
  Svans Svansen skall vara lågt ansatt, avsmalnande och nå minst till hasleden. Svansen skall vara rikligt bepälsad och bäras lätt uppåtböjd. I rörelse får svansen bäras något högre, dock aldrig över rygglinjen. Svansknyck får ej förekomma.

  EXTREMITETER

  Framställ Frambenen skall framifrån sett vara raka. De skall vara muskulösa och torra med stark benstomme.
  Skulderblad Skuldrorna skall vara mycket väl tillbakalagda. Vid manken är de endast skilda åt av ryggraden, men skulderbladen skall vara snedställda utåt för att ge plats åt de väl välvda revbenen. Skuldrorna skall vara väl vinklade motöverarmarna.
  Överarm

   

  Överarm och skulderblad skall vara ungefär lika långa.

   

  Tassar Framtassarna skall vara ovala med kompakta trampdynor. Tårna skall vara välvda och slutna.
  Bakställ
  Lår

   

  Låren skall vara breda och muskulösa. Lårbenet skall bilda en rät vinkel mot bäckenet.

   

  Knäled

   

  Knäledsvinkeln skall vara tydligt markerad.

   

  Has Hasleden skall torr, vinklad och lågt ansatt med stark benstomme. Bakifrån sedda skall hasorna vara parallella.
  Baktassar Baktassarna skall vara ovala med kompakta trampdynor. Tårna skall vara välvda och slutna.
  Rörelser
  Rörelser Rörelserna skall vara smidiga, flytande och graciösa med bra påskjut bakifrån. Rörelserna skall täcka mycket mark med ett minimum av ansträngning. Passgång, korsande rörelse, rullande rörelser eller stela, styltiga eller höga rörelser är absolut inte önskvärt.

   

  Päls Shetland Sheepdog skall ha s.k. dubbelpäls. Täckhåret skall vara långt, rakt med grov struktur. Underullen skall vara mjuk, kort och tät. På hals och bröst skall pälsen vara mycket riklig och bilda man och krås. Frambenen skall ha rikliga fanor. Ovanför hasen skall bakbenen vara rikligt pälsbeklädda, men nedanför hasleden skall pälsen vara tämligen kort. Även ansiktet skall ha kort päls.

   

  Sobel Färgen får vara ren eller skuggad i alla nyanser från blekt guldfärgad till mörkt mahognyfärgad, men nyansen i sig skall vara djup. Vargsobel (sobelfärg med grått inslag) och rent grå färg är inte önskvärt.

   

  Trefärgad Intensivt svart på kroppen. Varmt tan-färgade tecken föredras.
  Blue merle  

  Klar silverblå färg med stänk och marmorering i svart. Varmt tanfärgade tecken föredras, men avsaknad av sådana skall inte anses som fel. Stora, svarta fläckar, skiffer- eller rostfärgade skiftningar i täckhår eller underull är absolut inte önskvärt. Helhetsintrycket måste vara blått.

  Tillåtna färger är också svart och vit samt svart med tan-tecken.

  Vita tecken får finnas hos alla färgvarianter utom svart med tantecken. De vita tecknen får finnas som bläs, halsring, på bröst och krås, på benen och på svansspetsen. Alla eller några av dessa vita tecken är önskvärda (utom hos svart och tan-tecknade hundar). Avsaknad av vita tecken skall dock inte betraktas som fel.
  Vita fläckar på kroppen är absolut inte önskvärt.
  Storlek/Vikt  

  Mankhöjd Idealhöjd Hanhund 37 cm
  Idealhöjd Tik 35,5 cm
  Avvikelse med mer än +/- 2,5 cm från dessa idealhöjder är absolut inte önskvärt.

   

  FEL

   

   

  Testiklar

   

  Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i

  förhållande till graden av avvikelse.

   

  Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade

  och normalt belägna i pungen

  .Åter till Våra hundar!